An incomplete list of my writing

На инат

2013

Малките разлики

Малките разлики

2013

Интерактивност в театъра

Интерактивност в театъра

2011

LDR writing

2010

Composing images

Composing images

1999